TEKNOSPRO BINDER PLUS

Tolmupidur

  • Vesialuseline

TEKNOSPRO BINDER PLUS on vesialuseline värvitu mikroakrüülil põhinev tolmupidur põrandatele, siseseintele ja –lagedele köetavates ja külmades ruumides, samuti välistingimustes ilmastiku eest kaitstud betoonpindadele, nt parkimismajad. Toode on klassifitseeritud ehitusmaterjalide emissiooniklassi rühma M1.

TEKNOSPRO BINDER PLUS sobib tolmu sidumiseks töötlemata betoonile, tellisele, ehitusplokkidele, -plaatidele, krohvile, pahtlile jms pindadele sisetingimustes. Värvitu TEKNOSPRO BINDER PLUS ei muuda ega tumenda mineraalpindade tooni. Töödeldud pinda võib vajadusel üle värvida vesialuseliste sisevärvidega.

Pinna eeltöötlus

Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Toode on valmis kasutamiseks.

Pealekandmine

Kantakse pinnale pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga üks kuni kaks korda sõltuvalt pinna poorsusest. Düüsi suurus 0,011-0,015“.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur peab olema üle +5°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

Ladustamine

Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas. Ei tohi jäätuda.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/h): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Tihedus ca 1 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid kohe pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.
Pakendid 5 L, 9 L, 18 L
Ohutusteave Vt ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon