TEKNOROAD 250

Farba do znakowania dróg

  • Produkt rozpuszczalnikowy

TEKNOROAD 250 jest szybkoschnącą, matową farbą alkidową , odporną na światło i warunki atmosferyczne.

Stosowana na podłoża asfaltowe i nawierzchnie żwirowo-olejowe do oznakowania dróg, przestrzeni parkingowych i innych przestrzeni transportowych gdzie mamy do czynienia z ruchem.

Farba schnie ekstremalnie szybko. W temperaturach powyżej 20°C, można pozwolić na ruch po pomalowanej powierzchni już po upływie 5 minut bez spowodowania uszkodzeń na powłoce. W niższych temperaturach: od 5 do 10°C czas schnięcia jest wydłużony ale nadal wystarczający do oddania farby do użytku. TEKNOROAD 250 spełnia wymagania dla elementów znakowania dróg ustanowione przepisami Fińskiej Administracji Dróg Krajowych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 75 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1100 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 340 g/l
Połysk Mat
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 4039
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 4039
Aprobaty i certyfikaty Fińska Administracja Dróg Krajowych