TEKNOROAD 250

Tiemerkintämaali

  • Liuotinohenteinen

TEKNOROAD 250 tiemerkintämaali on nopeasti kuivuva, himmeä, sään- ja valonkestävä alkydimaali.

Käytetään teiden ja vastaavien ajoratojen, paikoitusalueiden, lentokenttien sekä muiden liikenteen vaatimien kohteiden merkintään asfaltti- ja öljysorapinnoille.

Maali kuivuu erittäin nopeasti. Lämpötilan ollessa yli +20°C voidaan liikenne päästää jo 5 minuutin kuluttua maalauksen päälle sen sotkeentumatta. Alemmissa lämpötiloissa kuivuminen hidastuu, mutta on tällöinkin riittävän nopeaa, joten maalia voidaan käyttää kevään tai syksyn kylmissä oloissa lämpötilan ollessa esim. +5 - +10°C. Maali täyttää Tielaitoksen asettamat tiemerkintämaalien laatuvaatimukset.

Kuiva-ainepitoisuus n. 75 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1100 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 340 g/l
Kiilto Himmeä
Ohenne TEKNOSOLV 4039
Välineiden pesu TEKNOSOLV 4039
Hyväksynnät & sertifikaatit Liikennevirasto