TEKNOROAD 250

Suha snov cca. 75 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1100 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 340 g/l
Sijaj Mat
Dovoljenja & certifikati Finska prometna agencija