TEKNOROAD 250

  • Lösningsmedelsburen

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 75 %
Vikttorhalt ca. 1100 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 340 g/l
Glans Matt
Godkännanden & Certifikat Finska Trafikverket