TEKNOPOX PRIMER 7-00

Szybkoschnący grunt epoksydowy

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt utwardzany niską temperaturą
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Międzywarstwa
  • Grunt

TEKNOPOX PRIMER 7-00 jest szybkoschnącym gruntem epoksydowym zawierającym pigment antykorozyjny (fosforan cynku). Farba utwardza się również w niskich temperaturach (od -10ºC).

Farba stosowana jest jako powłoka podkładowa lub międzywarstwa w systemach malarskich, gdzie wymagane jest szybkie przemalowanie kolejną warstwą lub w automatycznych malarniach natryskowych. Może być stosowany w systemie antykorozyjnego zabezpieczania środków transportu kołowego i szynowego. Bardzo gładka, matowa powłoka, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, twarda i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla jej przygotowania oraz malowania. Przy pomocy odpowiednich metod usunąć także rozpuszczalne w wodzie sole. Powierzchnie należy przygotować w zależności od materiału: POWIERZCHNIE STALOWE: Usunąć zgorzeliny oraz rdzę poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2½ (norma ISO 8501-1). Zszorstkowanie powierzchni cienkiej blachy poprawia adhezję do podłoża. POWIERZCHNIE ZE STARĄ POWŁOKĄ ODPOWIEDNIE DO PRZEMALOWANIA: Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na nakładanie farby (np. smary lub sole). Powierzchnia musi być sucha i czysta. Powierzchnie wcześniej malowane, dla których przekroczony został maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy należy przeszlifować. Uszkodzone fragmenty pomalowanej powierzchni należy przygotować do ponownego malowania zgodnie z wymaganiami stawianymi przez rodzaj podłoża i sposób renowacji. Z niezabezpieczonych powierzchni metalowych rdzę należy usunąć do uzyskania stopnia czystości co najmniej St 2 (ISO 8501-1). KOMSTRUKCJE STALOWE OCYNKOWANE NA GORĄCO I POWIERZCHNIE ALUMINIOWE, które są eksploatowane w warunkach atmosferycznych można malować po omieceniu ścierniwem do uzyskania matowej powierzchni (SaS). Do odpowiednich ścierniw należą np. tlenek glinu i piasek naturalny. Zgodnie z normą ISO 12944-5 nie zaleca się malowania obiektów cynkowanych ogniowo, przeznaczonych do eksploatacji w zanurzeniu. W przypadku obiektów cynkowanych ogniowo, które są narażone na zanurzenie, należy każdorazowo skonsultować się z przedstawicielem firmy Teknos. Zaleca się, aby nowe konstrukcje z cienkiej blachy ocynkowanej zostały poddane omieceniu ścierniwem (SaS). Matowe wysezonowane pod działaniem czynników atmosferycznych powierzchnie cynku należy przygotować poprzez usunięcie produktów korozji cynku (biała rdza) i gromadzących się zanieczyszczeń. Powierzchnia przeznaczona do obróbki powinna być sucha, czysta, bez śladów soli, tłuszczu i kurzu. Miejsce oraz czas przygotowania należy dobrać tak, aby przygotowana powierzchnia nie zabrudziła się lub nie zawilgotniała przed kolejnym krokiem jej obróbki. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2.

Nakładanie

Należy przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż jej czas przydatności do stosowania. Przed malowaniem składniki farby należy w prawidłowej proporcji dokładnie wymieszać ze sobą w całej objętości naczynia. Zaleca się mieszanie mechaniczne, np. za pomocą wolnoobrotowej wiertarki ręcznej wyposażonej w mieszadło. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Farbę nakładać za pomocą natrysku bezpowietrznego, powietrznego lub pędzla (tylko do małych powierzchni). Przy malowaniu pędzlem zalecane jest rozcieńczenie farby (przez dodanie ok. 3% rozcieńczalnika) oraz nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania typowej grubości pojedynczej powłoki. Parametry natrysku bezpowietrznego: Dysza 0,013 - 0,017" Ciśnienie w dyszy 20 - 30 MPa Do natrysku powietrznego farbę należy rozcieńczyć. Zalecana lepkość wyrobu 20-25s na kubku Forda Ø4. Podczas opracowywania specyfikacji malowania, w zależności od przeznaczenia i rodzaju konstrukcji można założyć grubość pojedynczej powłoki inną niż zalecana w instrukcji stosowania. Przy natrysku bezpowietrznym typowy zakres grubości jednej powłoki wynosi od 80 do 300 µm. Zmiana grubości powłoki powoduje zmianę zużycia teoretycznego, grubości warstwy, masy wyschniętej powłoki, czasów schnięcia, czasu do nałożenia kolejnej warstwy oraz oddania pokrycia do eksploatacji.

Warunki podczas nakładania

W czasie nakładania oraz schnięcia wyrobu temperatura otaczającego powietrza powinna wynosić powyżej -10°C, farby powyżej +15°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 85%. Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić powyżej -5°C (powierzchnia wolna od szronu i lodu) oraz co najmniej 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Zalecana jest odpowiednia wentylacja zarówno podczas nakładania jak i schnięcia wyrobu.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1200 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 320 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 7:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPOX HARDENER 7377
Połysk Mat
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość po 15 min
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 45 min
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 5 dniach
Rozcieńczalnik Nie jest wymagane. W razie konieczności (np. zgęstnienie wyrobu) użyć TEKNOSOLV 9506.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506
Kolory TO-880 szary ciemny, TO-010 biały, RAL 7011
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.