TEKNOPOX PRIMER 7-00

Kiirestikuivav epokrunt

  • Korrosioonikindel
  • Madalal temperatuuril kõvenev
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Vahekiht
  • Kruntimine

TEKNOPOX PRIMER 7-00 on kiiresti kõvenev korrosioonitõrjepigmente (tsinkfosfaat) sisaldav kahekomponentne epokrunt. Toode kõveneb ka madalatel temperatuuridel (kuni -10°C).

Kasutatakse korrosioonitõrjekattena, krundina või vahevärvina kiire ülevärvimise või koos teise kihiga automatiseeritud värvisüsteemides. Sobib ka maantee- ja raudteetranspordivahendite korrosioonitõrjesüsteemidesse. Väga sile ja matt, kõva, mehaaniliselt vastupidav pind, hea nakkega. Pind on vastupidav ilmastikukoormusele. Otsese päikesevalguse käes võib pind kriidistuda ja tooni muuta.

Pinna eeltöötlus

Eemalda pinnalt kõik eeltöötlust ja pealekandmist takistavad tegurid. Eemalda ka vees lahustuvad soolad, kasutades selleks sobivaid meetodeid. Pinnad töödeldakse vastavalt materjalidele järgnevalt: TERASPINNAD: Eemaldage kõrgsurvepuhastuse teel valtsimistagi ja rooste kuni ettevalmistustaseme Sa 2½ (standard ISO 8501-1) saavutamiseni. Õhukeste terasplaatide pinna karestamine parandab värvi nakkuvust aluspinnaga. VANAD, ÜLEVÄRMISEKS SOBIVAD EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: kõik värvimist takistavad tegurid (sh rasvad ja soolad) eemaldatakse. Pind peab olema puhas ja kuiv. Vanad, maksimaalse ülevärvimisintervalli ületanud pinnad karestatakse hoolikalt. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt pinna nõudmistele ja hooldusjuhenditele. Katmata teraspindadelt eemaldatakse rooste astmeni St2 (ISO 8501-1). Ilmastikokoormuses olevaid KUUMGALVANISEERITUD TERAS- JA ALUMIINIUMPINDU saab värvida pärast pritspühkepuhastusega (SaS) täielikku matistamist. Sobivateks puhastusmaterjalideks on näiteks alumiiniumoksiid ja looduslik liiv. Standardi ISO 12944-5 järgi ei ole soovitatav värvida uputuskoormuses olevaid kuumgalvaniseeritud objekte. Uputuskoormuses olevate kuumgalvaniseeritud objektide värvimine tuleb Teknosega eraldi kooskõlastada. Uued tsingitud plaatkonstruktsioonid on soovitav töödelda pühke-pritspuhastusega. Ilmastikukoormuses matistunud pinnad peavad olema tsingikorrosiooni- (ei tohi olla valget oksiidi) ja saastevabad. Töödeldav pind peab olema kuiv, puhas, soola-, rasva-, ja tolmuvaba. Eeltöötluse aeg ja koht valitakse selline, et pind ei määrduks ega niiskuks enne pindade töötlemist. Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Pealekandmine

Võtke korraga segatava koguse hindamisel arvesse segu säilivusaega. Enne pealekandmist sega baas ja kõvendi kokku õiges vahekorras. Sega korralikult kuni põhjani läbi. Soovitatakse vispelsegistit, nt. vispliga varustatud aeglaste pööretega drelli. Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi. Kanna pinnale õhuvaba, õhkpihusti või pintsliga (ainult väikesed pinnad). Pintslivärvimise puhul soovitatakse värvi vedeldada ( u 3%) ning värvida mitmes kihis kuni tavapärase kihipaksuse saavutamiseni. Õhuvaba pihusti parameetrid: Düüs: 0,013 - 0,017". Rõhk 20 - 30 MPa Õhkpihusti puhul soovitatakse värvi vedeldada kuni 20-25 sek vastavalt Ford cup d4. Värvimistööde ettevalmistamisel, võttes arvesse konstruktsiooni tüüpi ja subjekte, tuleb järgida soovituslikke kihipaksusi. Õhuvaba pihusti kasutamisel on tüüpiline kuivkihipaksus 80-300 µm. Värvimistööde ettevalmistamisel, võttes arvesse konstruktsiooni tüüpi ja subjekte, tuleb järgida soovituslikke kihipaksusi. Erivad soovituslikud kihipaksused mõjutavad teoreetilist kulu, märgkihipaksust, kuivkihi massi, ülevärvimise aega ja käsitlusvalmidust.

Pealekandmistingimused

Värvimistööde ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu temperatuur olema üle -10°C, värvi temperatuur üle +15° C ning õhu suhteline niiskus alla 85%. Minimaalne pinna temperatuur peab olema -5°C (jäävaba) ning vähemalt 3°C kõrgem ümbritseva õhu kastepunktist. Korralik ventilatsioon on värvimise ja kuivamise ajal soovituslik.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.
Tahke aine kogumass ca 1200 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 320 g/l
Segu kasutusaeg 3 h (+23 °C)
Segamissuhe 7:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPOX HARDENER 7377
Läige Matt
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, ülepihustusest jne.
Kuivamisaeg - tolmuvaba 15 min
Kuivamisaeg - puutekuiv 45 min
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 5 päeva
Lahusti Pole vajalik. Vajadusel (nt viskoossuse suurenemine) kasutada TEKNOSOLV 9506.
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506
Toonid TO-880 tumehall, TO-010 valge, RAL 7011
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.