TEKNOPOX PRIMER 7-00

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Lav herdetemperatur
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Mellombehandling
  • Grunning

Forbehandling

Overflatene rengjøres for urenheter som kan være skadelige for overflatebehandlingen og malingen. Dessuten fjernes vannoppløselige salter med passende metoder. Overflatene på forskjellige materialer forbehandles på følgende måte: STÅLOVERFLATER: Fjern glødeskall og rust ved sandblåsing til renhetsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Vedheft blir bedre på tynn-plater, hvis overflaten gjøres ru. GAMLE MALTE OVERFLATER SOM ER VELEGNET TIL OVERLAKKERING: Urenheter som kan være skadelige for påføring av maling (f.eks. fett eller salt) må fjernes. Overflatene må være tørre og rene. Gamle, malte overflater som har overskredet overmalingsintervall, må gjøres ru. Forbehandling av skadde deler utføres i henhold til kravene om overflate- og vedlikeholdsmaling. Rust fjernes fra bare ståloverflater til renhetsgrad St 2 (ISO 8501-1). Passende blåsemidler er f.eks. aluminiumoksid og natursand. Maling anbefales ikke til varmeforsinkete konstruksjoner som skal senkes ned i vann eller jord. Til nye galvaniserte tynnplatekonstruksjoner anbefales sandblåsing (SaS). Velg sted og tidspunkt for behandlingen slik at den forbehandlede overflaten ikke blir tilsmusset eller fuktig før den påfølgende behandlingen. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Ta hensyn til blandingens potlife, ved beregning av mengden som skal blandes på én gang. Før malingen påføres, blandes base og herder i korrekt forhold. Rør grundig ned til bunnen av beholderen. Til blanding anbefales en langsomroterende drill med mikser. Utilstrekkelig omrøring eller feil blandingsforhold fører til mangelfull herding og dårligere filmegenskaber. Dysestørrelse 0,013 - 0,017".

Påføringsforhold

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og tørt i tett lukket emballasje.
Total tørrstoffinnhold ca. 1200 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 320 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 7:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOPOX HARDENER 7377
Glans Matt
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Tynner
Rengjøring
Farger
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.