TEKNOPOX PRIMER 7-00

  • Corrossie beschermend
  • Lage temperatuur droging
  • 2K, 2-component
  • Oplosmiddelhoudend
  • Voorlak
  • Grondverf

Voorbereiding van het oppervlak

Verwijder van de oppervlakken alle verontreinigingen die nadelig kunnen zijn voor de voorbereiding van het oppervlak en het aanbrengen. Verwijder ook in water oplosbare zouten met behulp van geschikte methoden. De oppervlakken worden als volgt voorbereid volgens de verschillende materialen: STALEN OPPERVLAKKEN: Verwijder walshuid en roest door te stralen volgens voorbereidingsgraad Sa 2½ (norm ISO 8501-1). Het opruwen van het oppervlak van dunne plaat verbetert de hechting van de verf aan de ondergrond. OUDE GEVERFDE OPPERVLAKKEN GESCHIKT MAKEN VOOR OVERCOATING: Alle onzuiverheden die schadelijk kunnen zijn voor het aanbrengen van verf (bijv. vet en zouten) worden verwijderd. De oppervlakken moeten droog en schoon zijn. Oude, geverfde oppervlakken die maximale overschildertijd hebben overschreden, moeten ook worden opgeruwd. Beschadigde onderdelen worden voorbereid in overeenstemming met de eisen van de ondergrond en de onderhoudscoating. Van de blanke stalen oppervlakken wordt de roest verwijderd tot voorbereidingsgraad St 2 (ISO 8501-1). Geschikte reinigingsmiddelen zijn bv. aluminiumoxide en natuurzand. Volgens de norm ISO 12944-5 wordt het niet aanbevolen om thermisch verzinkte objecten te schilderen die onderhevig zijn aan onderdompeling. Het verven van thermisch verzinkte voorwerpen die onder dompelbelasting staan, moet afzonderlijk met Teknos besproken worden. Het wordt aanbevolen om nieuwe verzinkte dunne-plaatstructuren te behandelen met de veegstraalmethode (SaS). Plaats en tijdstip van de voorbereiding moeten zo worden gekozen dat het voorbereide oppervlak voor de volgende behandeling niet vuil of vochtig wordt. Aanvullende instructieve informatie voor de voorbereiding van het oppervlak vindt u in de normen EN ISO 12944-4 en ISO 8501-2.

Applicatie

Houd rekening met de houdbaarheid van het mengsel wanneer u de hoeveelheid die per keer gemengd moet worden schat. Voor het aanbrengen worden de basis en de verharder in de juiste verhouding gemengd. Roer grondig tot op de bodem van het vat. Machinaal mengen wordt aanbevolen, bijvoorbeeld met een langzaam draaiende boormachine uitgerust met een mixer. Onvoldoende roeren of verkeerde mengverhouding resulteert in onvolmaakte uitharding en verminderde laageigenschappen. Spuitmond 0,013 - 0,017".

Applicatie voorwaarden

Opslagruimte

De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Op een koele plaats en in goed gesloten containers bewaren.
Totale massa van vaste stoffen circa 1200 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS) circa 320 g/l
Verwerkingstijd 3 h (+23 °C)
Mengverhouding 7:1 in volume (comp. A : comp. B)
Verharder Comp. B: TEKNOPOX HARDENER 7377
Glans Mat
Praktisch rendement De waarden zijn afhankelijk van de aanbrengtechniek, de gesteldheid van het oppervlak, overspray, enz.
Verdunner
Reinigen
Kleuren
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).