TEKNOCRYL PRIMER 3

Grunt akrylowy

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy

TEKNOCRYL PRIMER 3 jest tiksotropowym gruntem antykorozyjnym na bazie żywicy akrylowej.

Farba jest przeznaczona do stosowania jako grunt w akrylowym systemie powłokowym K50.

Farba ma dobrą przyczepność do powierzchni stalowych oczyszczonych strumieniowo, stali ocynkowanej i metali lekkich. Nie zawiera węglowodorów chlorowanych.

Zawartość substancji stałych abt. 43 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 760 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 500 g/l
Połysk Mat
Czas schnięcia - pyłosuchość po ½ h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 1 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639