TEKNOCRYL PRIMER 3

  • Korrosion beskyttende
  • Grunding
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 1-komponent
Tørstof ca. 43 % volumen
Total tørstofmasse ca. 760 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 500 g/l
Glans Mat