TEKNOCRYL PRIMER 3

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 1-komponent
  • Grunning
  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 43 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 760 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 500 g/l
Glans Matt