TEKNOCRYL PRIMER 3

  • Korrosioonikindel
  • Kruntimine
  • Lahustipõhine
  • 1-komponentne
Kuivainesisaldus ca 43 mahu%
Tahke aine kogumass ca 760 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 500 g/l
Läige Matt