TEKNOCRYL PRIMER 3

  • Premaz
Suha snov cca. 43 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 760 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 500 g/l
Sijaj