TEKNOCRYL AQUA PRIMER 3-00

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt
Zawartość substancji stałych abt. 41 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 650 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 40 g/l
Połysk Mat