TEKNOCRYL AQUA PRIMER 3-00

  • Korrosion beskyttende
  • 1-komponent
  • Vandbaseret
  • Grunding
Tørstof ca. 41 % volumen
Total tørstofmasse ca. 650 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 40 g/l
Glans Mat