TEKNOCRYL AQUA PRIMER 3-00

  • Premaz
  • 1-komponentna
Suha snov cca. 41 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 650 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 40 g/l
Sijaj