TEKNOCRYL AQUA PRIMER 3-00

  • Korrosioonikindel
  • 1-komponentne
  • Vesialuseline
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 41 mahu%
Tahke aine kogumass ca 650 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 40 g/l
Läige Matt