TEKNOCLEAR AQUA 1332-00

  • Lakier

Wyłącznie do zastosowań wewnątrz.

Przechowywanie

Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperaturę wyższą niż 30 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Okres trwałości podany na etykiecie.
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
System kolorowania Teknocolor
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda, TEKNOCLEAN 1949-00.
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.