TEKNOCLEAR AQUA 1332-00

  • Lak

Veiligheidsinformatieblad

Opslagruimte

De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket.
Volatile organic compound (VOC) Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
Tinting system Teknocolor
Thinner Water.
Clean up Water, TEKNOCLEAN 1949-00.
Packages Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.
Safety markings Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).