TEKNOCLEAR AQUA 1332-00

  • Lakk

Ainult sisekasutuseks.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle 30 °C. Säilitada tihedalt suletud anumates. Säilivusaeg on etiketil.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt. ohutuskaarti.
Toonimissüsteem Teknocolor
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.
Pakendid Saadaval standardpakendites.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.