TEKNOCLEAR AQUA 1332-00

  • Lak

Samo za notranjo uporabo.

Shranjevanje

Zaščititi pred zmrzaljo in ne izpostavljati več kot 30 °C. Hraniti v dobro zaprti posodi. Stabilnost shranjevanja je prikazana na etiketi.
Hlapne organske spojine (VOC) Glej varnostni list.
Sistem mešanja Teknocolor
Razredčilo Voda.
Čistilo Voda, TEKNOCLEAN 1949-00.
Pakiranje Na voljo v standardnih pakiranjih.
Varnostna priporočila Glej varnostni list.