TEKNOCLEAR AQUA 1332-00

Storage

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā. Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē.
Volatile organic compound (VOC) Skatīt drošības datu lapu.
Tinting system Teknocolor
Thinner Ūdens.
Clean up Ūdens, TEKNOCLEAN 1949-00.
Packages Pieejams standarta iepakojumos.
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.