SILOKSAN SAND

  • Produkt wodorozcieńczalny

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,4 g/ml
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE