SILOKSAN SAND

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 50 % by volume
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,4 g/ml
Godkjennelser og sertifikater CE-merking,Finnish Key Flag