SILOKSAN SAND

Suojapinnoite

  • Vesiohenteinen

SILOKSAN SAND on täyshimmeä vesiohenteinen, telattava, akrylaattipohjainen betonin suojapinnoite. Maksimi raekoko on 0,5 mm. Suojaa betonia hiilidioksidin aiheuttamalta karbonatisoitumiselta ja kosteuden aiheuttamalta rapautumiselta. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 416 Dispersiomaalit RL 11...13, 417 Betoninsuojamaalit RL 13, 427 Betoninsuojapinnoitteet RL 13. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Ulkokäyttöön uusille ja aikaisemmin maalatuille kiviainespinnoille julkisivuissa, kuten betoni, sementtirappaus, kalkkihiekkatiili ja mineraalilevy.

SILOKSAN SAND suojapinnoite on helppo telata ja ruiskuttaa. Sideainerakenteensa ansiosta sen värisävynkesto on hyvä auringon UV-rasituksessa. SILOKSAN SAND ei vaadi erillistä pohjustusta ja pohjamaalaus on pintamaalattavissa normaaliolosuhteissa saman työpäivän aikana.

Käyttöturvallisuustiedote

Muut tuotekohtaiset dokumentit

Pinnan esikäsittely

Pohjustus: Pohjustuksen tarve määritellään tapauskohtaisesti. Liituuntunutta, huokoista ja haurasta vanhaa pintaa voidaan lujittaa SILOKSAN BINDER silikonipohjusteella, joka lisää myös pinnan veden hylkivyyttä ja vähentää rakennesuolojen läpilyöntiä. Pohjamaalaus: Ennen käyttöä pinnoite sekoitetaan huolellisesti. Puhtaat ja kiinteät kiviainespinnat pohjamaalataan SILOKSAN SAND suojapinnoitteella. Pinnoitetta voidaan ohentaa korkeintaan 5% puhtaalla vedellä tarvittaessa, maalattaessa voimakkaan imukykyisiä pintoja tai lämpötilan ollessa korkea. UUDET PINNAT: Uusi betonielementti- tai betonivalupinta voidaan maalata SILOKSAN SANDILLA kun valusta on kulunut vähintään yksi kuukausi, pinta on täysin sitoutunut eikä enää märkä tai mattakostea. Mitattaessa betonin kosteuden mitta-arvojen täytyy alittaa suhteellisena kosteutena (RH) 97 % tai painoprosentteina 4 %. Uudet rappauspinnat suositellaan käsiteltäviksi 6-8 viikon kovettumisajan jälkeen. Maalattavat pinnat pestään tarvittaessa ja irtonaiset epäpuhtaudet, laastiroiskeet yms. poistetaan. Asbestia sisältävien pintojen käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/94 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010. AIKAISEMMIN MAALATUT PINNAT: Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset (esim. kalkkimaali) maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu). Myös heikosti kiinni oleva, hauras rappaus tai pintabetoni poistetaan. Betonielementtisaumojen kunto tarkastetaan ja saumaukset uusitaan tarvittaessa. Betonirakenteissa betoniterästen kohdalla mahdollisesti olevat halkeamat avataan piikkaamalla tai kulmahiomakoneella ja laikalla tms., jonka jälkeen betoni tarvittaessa karhennetaan. Esiin tullut teräs puhdistetaan ruosteesta ja ruostesuojataan esim. INERTA MASTIC epoksipinnoitteella. Avatut halkeamat, kolot ja kuopat paikataan ympäröivän pinnan tasoon tarkoitukseen soveltuvilla korjauslaasteilla. Paikkaukset jälkihoidetaan huolellisesti ja niiden annetaan kovettua ennen maalausta.

Käsittelyohje

Pintamaalaus ohentamattomalla SILOKSAN SAND suojapinnoitteella.

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Levitysmenetelmät

Pinnoite levitetään telalla, siveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Sopiva ruiskusuuttimen koko on 0,043 - 0,047".
Kuiva-ainepitoisuus n. 50 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/c): 40 g/l. Tuotteen VOC: max. 40 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,4 g/ml
Pölykuiva 30 minuutin kuluttua
Ohenne Vesi
Välineiden pesu Vesi
Säänkestävyys Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Estää sade- ja roiskeveden tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.
Pakkauskoot Perusmaali 1 ja 3: 18 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä