SILOKSAN SAND

  • Vandbaseret

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 50 % volumen
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,4 g/ml
Godkendelser og certifikater CE-mærkning