SATU SAUNAVAHA

Wosk do sauny

  • Środek do ochrony sauny
  • Produkt wodorozcieńczalny

SATU SAUNAVAHA wosk do sauny jest wodorozcieńczalnym środkiem zawierającym naturalny wosk do ochrony drewnianych powierzchni w saunach. Tworzy wodoodporną i odporną na zabrudzenia ale oddychającą woskowatą powłokę. Bezbarwny SATU SAUNAVAHA podkreśla naturalny kolor drewna. Produkt dostępny jest również w standardowych kolorach transparentnych.

Do zabezpieczania sufitów, paneli ściennych a także ławek w saunach parowych. Odpowiedni do nakładania na nowe i poprzednio woskowane powierzchnie drewniane. Może być również używany do zabezpieczania sufitów i paneli ściennych w łaźniach, pomieszczeniach przyległych do saun i innych pomieszczeniach mieszkalnych.

Przygotowanie powierzchni

Nowe powierzchnie drewniane oczyścić z brudu i kurzu. Powierzchnie zabezpieczone środkiem ochronnym do sauny zmyć środkiem czyszczącym do sauny RENSA SAUNA a następnie spłukać dużą ilością wody. W przypadku podłoży drewnianych, które były wcześniej lakierowane, olejowane lub woskowane należy przed zastosowaniem produktu upewnić się, że produkt nadaje się do zastosowania.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Podczas aplikacji wybarwionego produktu, jeżeli to konieczne wyrób należy co jakiś czas mieszać. SATU SAUNAVAHA nakładać pędzlem lub gąbką. W przypadku paneli w saunach parowych wystarczy aplikacja w jednej warstwie. W przypadku paneli sufitowych, w łaźniach i tego typu pomieszczeniach produkt nakładać w dwóch warstwach. W przypadku wybarwionego wyrobu intensywność odcieni i właściwości absorbujące należy wstępnie przetestować. Chłonność podłoża jak również ewentualne wcześniejsze wymalowania/zabezpieczania powierzchni mają wpływ na ostateczny kolor. W przypadku otrzymania zbyt intensywnych odcieni produkt można rozcieńczyć wodą 5 -20 % obj.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. W trakcie aplikacji i w okresie schnięcia wyrobu temperatura otaczającego powietrza, powierzchni i szpachlówki powinna być powyżej +10 oC a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie nakładania i w okresie schnięcia skraca czas schnięcia produktu.

Konserwacja

Powierzchnię po szpachlowaniu można oczyścić poprzez delikatne wycieranie detergentem (pH 6-8). Detergent i zabrudzenia należy następnie usunąć poprzez wycieranie i/bądź spłukanie powierzchni czystą wodą. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki lub miękkiej gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania. W czasie używania detergentów należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów detergentów odnośnie rozcieńczania itp.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym pomieszczeniu. NIE MOŻE ZAMARZAC

W użyciu

Saunę można podgrzać już po 1 dniu od aplikacji ale wcześniej należy ją wstępnie ogrzać i wywietrzyć. Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach zajmuje około 3 tygodni i dopiero po upływie tego czasu powłoka osiąga ostateczną trwałość i twardość. W tym czasie z powłoką należy postępować ostrożnie.
Zawartość substancji stałych abt. 25 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 130 g/l. VOC produktu: max 130 g/l.
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 0,5 godz.
Czas schnięcia - sucha do użycia następnego dnia
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
Opakowania 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1