SATU SAUNAVAHA

  • Vandbaseret
  • Saunabeskyttelse

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 25 % volumen
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1 g/ml
Godkendelser og certifikater