SATU SAUNAVAHA

  • Vanntynnet
  • Badstue beskyttelse

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 25 % by volume
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering