KIRJO AQUA 20

  • Produkt wodorozcieńczalny

Przygotowanie powierzchni

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. W trakcie aplikacji i w czasie schnięcia wyrobu (a także w noc po aplikacji) temperatura otaczającego powietrza, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +10°C a wilgotność względna powietrza 80 %.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/i): 140 g/l. LZO produktu: max. 140 g/l.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Zużycie praktyczne
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.
Kolory
Opakowania
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.