KIRJO AQUA 20

Barvna karta

Priprava površine

Nanos

Produkt se mora dobro premešati pred uporabo.

Pogoji nanašanja

Obdelovalna površina mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +10 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Prav tako upoštevajte pogoje ponoči.

Shranjevanje

Ne sme zmrzniti.
Suha snov cca. 38 % na volumen
Hlapne organske spojine (VOC) EU HOS mejna vrednost (kat A/i): 140 g/l. HOS produkta: max. 140 g/l.
Sijaj Polmat
Sistem mešanja Teknomix
Gostota cca. 1,2 g/ml
Praktična poraba
Razredčilo Voda.
Čistilo Topla voda in RENSA BRUSH. Orodje operite takoj po uporabi.
Barve
Pakiranje
Varnostna priporočila Glej varnostni list.
Dovoljenja & certifikati Finska zastava s ključem