KIRJO AQUA 20

Puolihimmeä peltikatto- ja julkisivumaali

  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen, akrylaattipohjainen korroosionestoainetta sisältävä peltipintojen maali. MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 441, 442, 443, 446 ja 448. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

Uusien maalaamattomien sinkittyjen/galvanoitujen peltipintojen maalaukseen sekä aiemmin alkydi- tai akrylaattimaaleilla maalattujen peltipintojen huoltomaalaukseen. KIRJO AQUA 20 voidaan maalata uudelle pellille heti pellityksen valmistuttua. KIRJO AQUA 20 soveltuu myös teollisesti maalipinnoitettujen teräsohutlevyjen huoltomaalaukseen vaaka-/pystypinnoilla: polyuretaani-, PURAL-, PUREX-, akryyli- ja PVC-Plastisol -pinnoitteet.

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

SINKITYT PELTIKATOT JA MUUT MAALAAMATTOMAT SINKKIPINNAT: Uusi peltikatto voidaan maalata heti katon valmistuttua. Tämä on eduksi varsinkin kaupunki-ilmastossa, kun maalaamaton pelti ei ehdi likaantua ennen maalausta. Sinkitty peltipinta pestään RENSA STEEL peltipesuaineella ohjeen mukaan ennen maalausta ja huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua maalattavaan pintaan. Mahdollinen ruoste poistetaan esim. teräsharjaamalla. KATTOPINNAT: Kaikki vanha hilseilevä ja huonosti kiinni oleva maali sekä ruoste poistetaan kaapimalla, teräsharjaamalla ja/tai koneellisesti. Mikäli kaikki maali on tai sen voidaan olettaa olevan huonosti kiinni (esim. pinnassa on monin paikoin hilseileviä kohtia), se poistetaan mekaanisesti tai maalinpoistoaineella. Bitumimaalit ja tervat poistetaan kokonaan ennen KIRJO AQUA 20:lla maalausta. Pinta pestään RENSA ROOF kattopesuaineella (laimennus 1 osa pesuainetta : 3 osaa vettä) ja huuhdellaan huolellisesti. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua maalattavaan pintaan. PYSTY-/SEINÄPINNAT: teollisesti pinnoitetut peltipinnat - polyuretaani-, PURAL-, PUREX-, akryyli- ja PVC-Plastisol -pinnoitteet: Vanhan pinnoitteen tyyppi ja KIRJO AQUA 20:n soveltuvuus sen huoltomaalaukseen tulee selvittää ennen maalausta. Epävarmoissa tapauksissa tulee soveltuvuus ja tartunta varmistaa koemaalauksella. Teollisen pinnoitteen kunto ja tartunta peltiin tulee arvioida tarkoin. Jos vanha pinnoite on pahoin vaurioitunut, haalistunut/liituuntunut, halkeileva tai irtoilee laajoilta alueilta, se on poistettava kokonaan ennen maalausta KIRJO AQUA 20:lla. Vanhan heikosti alustassaan kiinni olevan pinnoitteen irtoamista ei voida pysäyttää huoltomaalaamalla. Pinta pestään RENSA ROOF kattopesuaineella (laimennus 1 osa pesuainetta : 3 osaa vettä) ja huuhdellaan huolellisesti. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua maalattavaan pintaan.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. UUDET MAALAAMATTOMAT PINNAT: Maali levitetään siveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Sivellinmaalauksessa maali levitetään kahteen kertaan, kuivakalvonpaksuuteen 2 x 40 μm. Ruiskumaalauksessa 80 μm:n (märkäkalvo n. 210 μm) kokonaiskalvonpaksuus voidaan maalata kertamaalauksena. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,015 - 0,019". HUOLTOMAALAUS: Puhdistettujen vauriokohtien paljas, ruosteeton peltipinta paikkamaalataan KIRJO AQUA 20:lla. Ruostuneiden, puhdistettujen teräspintojen pohjamaalaukseen käytetään FERREX AQUA ruosteenestomaalia. Pinnat ylimaalataan KIRJO AQUA 20:lla.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana (huomioitava myös käsittelyä seuraavan yön lämpötila) tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan lämpötilan kohotessa yli +40°C:n maalin levitysominaisuudet ja tartunta alustaan heikkenevät.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 38 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Kiilto Puolihimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,2 g/ml
Käytännön riittoisuus 7 - 8 m²/l, 40 µm kuivakalvoa, yhden kerran sivellinmaalaus.
Pölykuiva 1 h
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.
Värisävyt Perusmaalit 1 ja 3, jotka voidaan sävyttää sävytyspastoilla ulkomaalivärikartan sävyihin. Valmissävyt: T2504 Grafiitinharmaa, T2509 Punainen, T2514 Ruskea, T2515 Musta.
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. T2515: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l. T2504, T2509, T2514: 10 l, 20 l.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu