KIRJO AQUA 20

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Påføring

Omrøres grundig før bruk.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påførings- og tørkeperioden (vær også oppmerksom på temperaturen om natten etter påføringsdagen) skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +10 °C og den relative luftfuktigheten under 80%.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 38 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/i): 140 g/l. Produktets VOC: maks. 140 g/l.
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,2 g/ml
Praktisk dekkevne
Tynner Vann.
Rengjøring Varmt vann og RENSA BRUSH penselvask. Vask utstyret umiddelbart etter bruk.
Farger
Emballasje
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater «Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.