Biocidforskriften

Forskriften om biocidholdige produkter (BPR)

Forskriften om biocidholdige produkter (BPR) omhandler de nye krav til merking av produkter som er behandlet med biocider. Den europeiske forskriften om biocidholdige produkter (EU-forskrift 528/2012) trådte i kraft den 1. september 2013 og erstatter det tidligere direktivet om biocidholdige produkter (BPD). Mange av bestemmelsene er de samme, og de av våre produkter som inneholder biocider og ble godkjent i overensstemmelse med BPR, bevarer sin gyldighet.

Implementeringen av biocid lovgivningen er langsiktig og Teknos arbeider kontinuerlig for å møte de nyeste reglene relatert til artikkel 95 som omhandler det nye kravet til merking. Produkter som er behandlet med et biocidholdig produkt (f.eks. trebeskyttelse) betegnes etter forskriften som en "behandlet artikkel". De må kun behandles med et godkjent biocidholdig produkt og skal merkes behørig når produsenten hevder en biocid egenskap for den behandlede artikkel. Produktet kan enten merkes ved å påsette en etikett på selve produktet eller ved en referanse i produktdokumentasjonen.

Kravet om merking gjelder for alle artikler (vinduer, dører, kledning, hagemøbler etc.) som er behandlet med et godkjent Teknos trebeskyttelsesmiddel; TEKNOL AQUA 1412-01, TEKNOL S 6005-00, TEKNOL AQUA 1410, AQUA PRIMER 2907-02, eller AQUA PRIMER 2907-42. For å forenkle arbeidet med merking for Teknos' kunder har Teknos tilføyet et faktablad til de nevnte produkters tekniske datablader. Faktabladet inneholder alle opplysninger om merking som er nødvendig i forhold til BPR. Ytterligere informasjon om forskriften kan innhentes fra de forskjellig bransjeorganisasjoner.