TEKNOL AQUA 1410-01

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

Uvjeti kod nanošenja

Prije upotrebe temeljito promiješati.

Skladištenje

Suha tvar težinski oko 5 % utežno
Volatile organic compound (VOC) Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.
Razrjeđivač
Čišćenje
Boje
Pakiranja
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.