TEKNOMASTIC 80 PRIMER

  • Kemikaalikindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Vahekiht
  • Kruntimine

TEKNOMASTIC 80 PRIMER on kahekomponentne madala lahustisisaldusega lahustipõhine epokrunt.

Kasutatakse abrasiooni ja kemikaale taluvates eposüsteemides pritspuhastatud pindade kruntvärvina. Sobib kasutamiseks ka tsink --, alumiinium --, plekk ja happekindlatel teraspindadel ning vahevärvina tsinkepo ja tsinksilikaatkruntidel.

Kuivab kiiresti, sobib kiiretesse värviprotsessidesse. Värvikiht talub tugevat abrasiooni, õlisid, rasvu lahusteid ja kemikaalipritsmeid. Sobib hooldusvärvimiseks teraspindadele, mis on puhastatud astmeni St 2, teisi pinna ettevalmistuse meetodeid vt lk 3. Värv täidab standardi NORSOK M 501:2012 ( 6 väljalase ) süsteem 1, 7A ja 7B (sertifikaadid 11 17 14/1 11 17 14/2 ja 6 9 15/1 ). Toote jaoks on saadaval ka talvine kõvendi TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275, mida kasutatakse värvimisel alla +10 °C temperatuuridel. Talvise kõvendi kasutamine suurendab epovärvidele omast kollastumist ja kriidistumist. Valged ja heledad toonid (nt RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010 ja RAL 9016) on eriti vastuvõtlikud kollastumisele.

Kuivainesisaldus ca 82 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 200 g/l
Segu kasutusaeg 2 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465
Läige Poolläikiv
Kuivamisaeg - tolmuvaba 2 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 7 d
Lahusti TEKNOSOLV 9506
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506 või TEKNOSOLV 9530
Heakskiidud ja sertifikaadid NORSOK M-501