TEKNOL S 6005-00

Træbeskyttelsesmiddel til vakuumimprægnering

  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Træbeskyttelsesmiddel

TEKNOL S 6005-00 er et industrielt imprægneringsmiddel til behandling af udendørs træværk over jord i risikoklasse 2-3 jf. DS/EN 335-1:1994, som vinduer og døre

Produktet beskytter træoverfladen og det imprægnerede område mod svampe, der ødelægger træet eller misfarver det i henhold til EN 599-1. Desuden bliver træet mere dimensionsstabilt Biocidholdige produkter skal anvendes på en forsvarlig måde. Læs altid etiket og produktinformation inden brug.

TEKNOL S 6005-00 minimerer farveforskelle ved efterfølgende transparente overfladebehandlinger.

Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Fortynder TEKNOL S 6005-00 leveres klar til brug.