TEKNOL S 6005-00

Środek konserwujący drewno do impregnacji próżniowej

  • Środek konserwujący drewno
  • Produkt rozpuszczalnikowy

TEKNOL S 6005-00 jest przemysłowym impregnatem do nowego drewna przeznaczonego do użytku na zewnątrz budynków (klasa zagrożenia 2-3.) wg definicji zawartej w BS/EN 355-1 dla okien i drzwi.

Produkt chroni powierzchnię drewna przed sinizną i niszczącymi drewno grzybami, a także spełnia wymagania odnośnie eksploatacji zgodnie z EN 599-1. Ponadto drewno staje się bardziej stabilne wymiarowo. Produkt biobójczy - należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

TEKNOL S 6005-00 wpływa na lepsze wyrównywanie kolorów w systemach transparentnych.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Rozcieńczalnik TEKNOL S 6005-00 jest dostarczany gotowy do użycia.