TEKNOL S 6005-00

Impregneringsvæske for vakuumimpregnering / dypping

  • Løsemiddelbasert
  • Trebeskyttelsesmiddel

TEKNOL S 6005-00 er en løsemiddelbasert industriell impregneringsvæske for nytt ubehandlet treverk for utendørs bruk (bruksklasse 2-3) slik dette er definert i BS/EN 335-1 som vinduer og dører.

Produktet beskytter treverkets overflate og det behandlede området mot råte og svertesopper og tilfredsstiller ytelseskravene i EN 599-1. I tillegg blir treverket mer dimensjonsstabilt. Bruk biosider sikkert. Les alltid merkelappen og produktinformasjonen før bruk.

TEKNOL S 6005-00 stabiliserer treet og bidrar til et ensartet reultat ved transparent overflatebehandling.

Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad.
Tynner TEKNOL S 6005-00 leveres klart til bruk.