TEKNOL S 6005-00

Träkonserveringsmedel för vakuumimpregnering

  • Lösningsmedelsburen
  • Träkonserveringsmedel

TEKNOL S 6005-00 är ett industriellt träkonserveringsmedel för nytt obehandlat trä särskilt anpassat för användning utomhus (användningsklass 2-3) enligt definitionen i BS/EN 335-1 (t.ex. fönster och dörrar).

Produkten skyddar träytan och det impregnerade området mot skador och missfärgningar från hussvamp och uppfyller kraven i EN 599-1. Träet får också bättre måttbeständighet. Säker användning av biocider. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

TEKNOL S 6005-00 minimerar skäckbildningen vid efterföljande genomskinliga ytbehandlingar.

Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatablad.
Förtunning Produkten levereras färdig för användning.