TEKNODUR WOOD PRIMER 1005-10

  • Základ

Před použitím výrobku by měl být kontaktován výrobce za účelem ověření vhodnosti výrobku pro daný objekt.

Příprava povrchu

Povrch musí být čistý a suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než 20% suché hmotnosti dřeva. Předúprava je nutná u dřevěných povrchů, které nesplňují třídu trvanlivosti 3 dle EN 350:2016. Teknos disponuje řadou prostředeků na ochranu dřeva splňujících požadavky EN 599-1. Prosíme obraťte se na Teknos v případě dalších dotazů.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte.

Podmínky použití

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

Úložiště

Skladovatelnost je uvedena na štítku.

Vhodná velikost trysky pro aplikaci airless technikou 0,013 - 0,018".
Total mass of solids abt. 950 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 490 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Mixing ratio 10:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Složka B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Practical spreading rate Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Thinner
Clean up TEKNOCLEAN 6496
Colours Bílá.
Safety markings Viz bezpečnostní list.