KIRJO

Barva na plechové střechy

  • Rozpouštědlový

KIRJO je barva na bázi alkydu s antikorozní pigmenty pro opravné nátěry plechových střech, speciální barva na pozinkované povrchy a povrchy z lehkých kovů. Konečný efekt: polomatná.

K použití pro opravné nátěry plechových střech dříve natřených alkydovými barvami a pro ostatní pozinkované povrchy a povrchy z lehkých kovů. Lze použit take jako ochranný nátěr na žárově pozinkované a hliníkové povrchy a jako vrchní nátěr na ocelové povrchy opatřené základním barvou KIRJO. Díky tomu každá vrstva barvy poskytuje aktivní ochranu proti korozi. Barva obsahuje aktivní pigmenty, které neutralizují kyselé plyny ze vzduchu, a tím chrání povrch před korozí.

Bezpečnostní list

Barevná tabulka výrobku

Příprava povrchu

STŘEŠNÍ PLECHY A JINÉ OCELOVÉ POVRCHY NATŘENÉ ALKYDOVÝMÍ BARVAMI: Zcela odstraňte starou, odlupující se, uvolněnou barvu a rez škrábáním, drátěným kartáčem nebo pískováním. Pokud stávající vrstva barvy nepřilne dobře (např. na mnoha místech se odlupuje) měla by být barva odstraněna mechanickými metodami nebo odstraňovačem. Bitumenové barvy a dehty musí být před nátěrem KIRJO zcela odstraněny. Povrch omyjte prostředkem na střechy RENSA ROOF (zředěným v poměru 1 díl čisticího prostředku: 3 díly vody) a opláchněte čistou vodou. VAROVÁNÍ! Čisticí prostředek nesmí na povrchu zaschnout. NENATŘENÉ POZINKOVANÉ POVRCHY: Před aplikaci povrch omyjte čisticím prostředkem na pozinkované povrchy RENSA STEEL dle návodu. Případnou rez před ošetřením čisticím prostředkem RENSA STEEL lze odstranit například drátěným kartáčem, a zbytky mastnoty a oleje -TEKNOSOLV 9550. HLINÍKOVÉ POVRCHY: Omyjte čisticím prostředkem RENSA STEEL a zdrsněte vhodnou metodou.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte. Vhodná velikost trysky pro aplikaci airless technikou 0,013 - 0,015". Rezavá místa předem ošetřete přípravkem KIRJO a poté střechu natřete přípravkem KIRJO na tloušťku suchého filmu 40 µm.

Podmínky použití

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Při natírání povrchů s teplotou nad +30 °C zřeďte barvu o 5-10 % přípravkemTEKNOSOLV 9550. Nedoporučuje se natírat povrchy s teplotou nad +50 °C.

Údržba

Natřený povrch vydrží déšť po třech hodinách za normálních podmínek schnutí. Konečné zformování nátěru za normálních podmínek trvá cca 1-2 týdny, teprve po uplynutí této doby nátěr dosáhne své konečné trvanlivosti a tvrdosti.Předtím je třeba povrch nátěru pečlivě udržovat. V případě potřeby lze natřený povrch omýt vodou s neutrálním čisticím prostředkem (pH 6-8). K mytí velmi znečištěných povrchů lze použít i alkalické čisticí prostředky (pH 8-10). Dodržujte poměry ředění a další pokyny výrobce mycího prostředku. Povrchy natřené KIRJO lze v budoucnu přetírat alkydovými a akrylovými barvami vhodnými pro daný objekt dle návodu k použití těchto přípravků.
Solids abt. 46 % by volume
Volatile organic compound (VOC) EU VOC limit (kat A/i): 500 g/l. VOC výrobku: max 500 g/l.
Gloss Polomatný
Tinting system Teknomix
Density abt. 1,2 g/ml
Practical spreading rate 9 - 11 m²/l jedná vrstva. Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Drying time – dust free 4 h
Drying time – touch dry 16 h
Drying time - overcoatable 16 h
Thinner TEKNOSOLV1621(solventní nafta) nebo TEKNOSOLV 9550.
Clean up TEKNOSOLV 1621 (solventní nafta)
Colours Báze 1, 3 a 4, které lze tónovat dle vzorníku exteriérových barev. Hotové odstíny: T2514 Hnědá. T2515 Černá.
Packages Báze 1, 3 a 4: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. T2514, T2515: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Safety markings Viz bezpečnostní list. POZOR! Vzhledem k možnosti samovznícení je třeba obal se zbytky barvy, zbytky ze spreje a použitý materiál uchovat ve sběrných uzavíratelných nádobách. Doporučuje se taktéž ponoření do vody.
Approvals & certificates Finská klíčová vlajka (uděluje se produktům, které jsou plně vyvinuté a vyrobené ve Finsku).