FERREX AQUA

  • Vodou ředitelný

Bezpečnostní list

Další dokumenty týkající se konkrétního produktu

Příprava povrchu

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte.

Podmínky použití

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Během doby nanášení a schnutí (pozor také na teplotu v noci po aplikaci) musí být teplota okolního vzduchu, povrchu a výrobku vyšší než +10 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

Úložiště

Nesmí zmrznout.

Vhodná velikost trysky pro aplikaci airless technikou 0,011 - 0,015".
Solids abt. 42 % by volume
Volatile organic compound (VOC) EU VOC limit (kat A/i): 140 g/l. VOC výrobku: max 140 g/l.
Gloss Polomatný
Density abt. 1,3 g/ml
Practical spreading rate
Thinner Voda.
Clean up Teplá voda a čistič kartáčů RENSA BRUSH.
Colours
Packages 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Safety markings Viz bezpečnostní list.
Approvals & certificates M1 klasifikace,Finská klíčová vlajka (uděluje se produktům, které jsou plně vyvinuté a vyrobené ve Finsku).