UVILUX 1493-11

  • Sealer
Vikttorhalt ca. 1099 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 0 g/l