UVILUX 1493-11

  • Tesnilo
Skupna trdna masa cca. 1099 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 0 g/l