UVILUX 1493-11

Uszczelniacz UV

  • Uszczelniacz

Podkład utwardzalny UV.

Lakier podkładowy na elementy mebli bazujące na drewnie.

Podkład ma szczególnie dobre właściwości przyczepności na świeżo oszlifowane sęki drewna sosnowego, można go szlifować po utwardzeniu UV.

Karty Charakterystyki

Całkowita masa substancji stałych abt. 1099 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Zalecana grubość powłoki 10-25 g/m²
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu W razie potrzeby użyć TEKNOSOLV 1129.