UVILUX 1493-11

UV-töötluse pihustatav tihendusvahend

  • Isoleeriv krunt

UV-töötlemiseks mõeldud krunt.

Puidust mööbliosade tihendamiseks.

Tihendusvahendil on suurepärased nakkumisomadused männipuidu värskelt lihvitud oksakohtadel ja pindu võib kohe pärast töötlust lihvida.

Tahke aine kogumass ca 1099 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt ohutuskaarti.
Soovituslik kihipaksus 10-25 g/m²
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 25-30 m/min lambi kohta. Juhendid olenevad lampide tüübist.
Töövahendite puhastamine Vajaduse korral saab töövahendeid puhastada tootega TEKNOSOLV 1129.