TOTAL

Parkettgrundlack

  • Lack

Vattenburen, fyllande grundlack. Färgproduktgrupp 623 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

TOTAL lämpar sig för grundlackning av parkett- och trägolv med stålspackel. För färdigstrykning används Teknos parkettlack.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Applicering

Slipa träytan noga, avsluta med sandpapper korn 100 eller finare. Fyll springor med GAP Parkettkitt under mellanslipningen. Applicera efter den sista slipningen ett skikt TOTAL med en rostfri stålspackel. Säkerställ att lacken har torkat och mellanslipa vid behov mellan strykningarna t.ex. med slipnät eller sandpapper korn 120. Upprepa appliceringen med stålspackel två gånger. Avsluta efter grundlackning med Teknos parkettlack. Vattenbaserade grundlack kan göra att träets yta sväller något. Om man önskar en helt slät yta ska ytan slipas lätt efter första appliceringen med stålspackel. Säkerställ att grundlacken är helt torr före applicering av topplack.

Appliceringsförhållanden

Ytan som lackeras ska vara torr. Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%. Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara +18 - 24 °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

Lagring

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år. FÖRVARAS FROSTFRITT.
Volymtorrhalt ca. 34 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Densitet ca. 1 g/ml
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Emballage Färglös: 5 L, 10 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)