TOTAL

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 34 % by volume
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater Finnish Key Flag,M1 klassifisering