TOTAL

  • Klarlakk

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 34 % by volume
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,«Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.